Thông tin pháp lý

Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cập nhật lần cuối: Tháng 8 năm 2021

1. Ekino Vietnam cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn

Ekino Vietnam cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ Chính sách bảo vệ dữ liệu sau đây. 

Chính sách bảo vệ dữ liệu này cung cấp cho bạn thông tin về phương thức thực hiện để bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư cũng như phương thức thu thập dữ liệu cá nhân trực tuyến và phạm vi mà Ekino Vietnam sử dụng những thông tin đó.

Ekino Vietnam tôn trọng các nền tảng liên quan đến Quyền riêng tư và Bảo vệ dữ liệu cũng như tuân thủ các quy định về luật bảo mật quốc gia và quốc tế.

Ekino Vietnam cam kết bảo mật mọi dữ liệu thông tin cá nhân và hạn chế nghiêm ngặt mọi tiết lộ theo quy định và luật hiện hành của nhà nước.

2. Chúng tôi lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân thế nào

Ekino Vietnam tôn trọng quyền được bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như quyền riêng tư của từng cá nhân Khách hàng hay ứng viên. Khi xử lý dữ liệu cá nhân, Ekino Vietnam đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc sau:

 1. Lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của bạn một cách hợp pháp, công bằng và minh bạch;

 2. Thu thập thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích cụ thể, hợp pháp và không sử dụng vượt ngoài các mục đích nêu trên.

 3. Thu thập thông tin cá nhân của bạn có liên quan nhưng không vượt qua mục đích sử dụng được nêu trong chính sách này.Chúng tôi có thể thực hiện ẩn danh dữ liệu cá nhân trong trường hợp khả thi và phù hợp, điều này tùy thuộc vào bản chất của dữ liệu và các rủi ro liên quan đến các mục đích sử dụng chúng;

 4. Giữ cho thông tin cá nhân của bạn luôn chính xác và được cập nhật khi cần thiết. Chúng tôi sẽ tiến hành các bước hợp lý nhằm chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu không chính xác hoặc không đầy đủ;

 5. Chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn khi thông tin này là cần thiết cho các mục đích mà nó được thu thập và xử lý;

 6. Xử lý thông tin của bạn theo các quyền hợp pháp của cá nhân;

 7. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức bảo mật thích hợp để giữ cho thông tin của bạn an toàn và ngăn chặn xâm nhập dữ liệu trái phép, xử lý bất hợp pháp và làm mất, phá hoại hoặc làm hỏng thông tin cá nhân một cách trái phép hoặc ngẫu nhiên;

 8. Chỉ xử lý thông tin cá nhân của bạn nếu nó hợp pháp dựa trên cơ sở pháp lý, bao gồm cả sự chấp thuận của bạn một cách rõ ràng với quy trình này.

3. Tại sao chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn

Ekino Vietnam có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn cho những hoạt động sau :

 • Tạo hồ sơ người dùng trên trang web; 
 • Người dùng yêu cầu cung cấp thông tin về dịch vụ, sản phẩm 
 • Khách hàng tham gia các sự kiện và các cuộc phỏng vấn nghiên cứu khách hàng; 
 • Ứng viên tuyển dụng.

4. Dữ liệu nào được thu thập

Ekino Vietnam chỉ thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn với sự thông báo cho bạn đầy đủ và thích hợp và có sự chấp thuận của bạn.

Dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan mà nó xác định được hoặc có thể nhận diện được đặc điểm một cá nhân (‘Chủ thể dữ liệu’). Cá nhân có thể nhận diện là người có thể xác thực được, trực tiếp hoặc gián tiếp, bằng cách tham chiếu đến một mã nhận diện như tên, số chứng minh, dữ liệu vị trí, mã nhận diện trực tuyến hay một hoặc nhiều yếu tố cụ thể về thể chất, sinh lý, di truyền, tinh thần, kinh tế, văn hóa hoặc xã hội để nhận diện chủ thể dữ liệu.

Chính sách này không bao gồm dữ liệu cá nhân ẩn danh. Dữ liệu cá nhân được ẩn danh nếu các cá nhân không hay không còn nhận diện (xác thực) được nữa hoặc chỉ có thể nhận diện nhưng tiêu tốn rất nhiều về thời gian, chi phí hoặc công việc. Nếu dữ liệu cá nhân ẩn danh trở nên không còn ẩn danh nữa (tức là các cá nhân có thể lại nhận diện được) hoặc nếu các biệt hiệu được sử dụng và cho phép nhận diện các cá nhân, khi đó Chính sách này sẽ lại được áp dụng.

Việc cung cấp dữ liệu cá nhân phụ thuộc vào lựa chọn của bạn, khi bạn chọn không cung cấp dữ liệu cá nhân của mình, chúng tôi có quyền không đăng ký người dùng cho bạn hay không cung cấp dịch vụ cho bạn.

Các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm: 

 • Họ và tên, tuổi, công ty bạn làm việc, địa chỉ email, số điện thoại của bạn;
 • Lịch sử/quá trình học tập và làm việc, hay dữ liệu về sở thích công việc (dành cho ứng viên tham gia tuyển dụng);
 • Hình ảnh và video ghi lại từ các sự kiện và các buổi phỏng vấn nghiên cứu khách hàng; 
 • Địa chỉ IP.

5. Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn như thế nào?

Chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích sau:

Duyệt web và Tìm kiếm: Chúng tôi thu thập một số dữ liệu cá nhân trong quá trình bạn truy cập trang web hoặc nhấp vào các liên kết khác nhau cho các dịch vụ. Việc thu nhập thông tin này nhằm cải thiện trải nghiệm trang web của bạn cho những lần truy cập tiếp theo (ví dụ: lựa chọn quốc gia, ngôn ngữ), giúp việc chạy các trang web hiệu quả hơn, việc thu thập thông tin đối tượng khách hàng một cách rộng rãi, theo dõi mức độ hoạt động trên các trang web và nhằm đánh giá tính hiệu quả của chương trình quảng cáo của chúng tôi.

Thông tin liên hệ: Nếu bạn liên hệ với chúng tôi, chúng tôi lưu lại thông tin liên lạc hay các nhận xét của bạn, bao gồm cả dữ liệu cá nhân, trong một tệp dành riêng cho bạn. Việc sử dụng những dữ liệu này nhằm giúp chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn trong lần liên hệ tiếp theo.

Tuyển dụng: Chúng tôi lưu trữ và đối chiếu thông tin cá nhân của ứng viên nhằm mục đích quản lý quy trình tuyển dụng.

Sự kiện và các buổi phỏng vấn nghiên cứu khách hàng: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi tiến hành các dự án nghiên cứu thay mặt cho khách hàng của chúng tôi. Và chúng tôi chỉ thu thập và xử lý những dữ liệu này khi có sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi sẽ lưu trũ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành mục đích thu thập.

6. Chúng tôi làm gì với dữ liệu cá nhân của bạn:

Nếu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi, bằng hình thức trực tiếp hay gián tiếp, chúng tôi sẽ:

 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba mà không có sự chấp thuận của bạn.
 • Thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ dữ liệu cá nhân không bị mất, lạm dụng hay sử dụng trái phép, tiết lộ, thay đổi và phá hoại;
 • Không xử lý dữ liệu cá nhân ngoại trừ:
  • Tổng hợp với dữ liệu khác mà không thể xác định được danh tính của bạn một cách hợp lý (ví dụ: tài liệu thống kê);
  • Theo yêu cầu của cơ quan chức năng như tòa án hoặc công an;
  • Cho các kiểm toán viên bên ngoài, những người đã đồng ý bảo mật thông tin;
  • Khi cần thiết để bảo vệ quyền, sự an toàn hoặc tài sản của Ekino Vietnam, người dùng hoặc những người khác; điều này có thể bao gồm trao đổi thông tin với các tổ chức hoặc cơ quan công quyền khác nhằm mục đích xác định, chống gian lận và / hoặc giảm thiểu rủi ro.

Bằng việc cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân và / hoặc sử dụng các trang web và / hoặc ký hợp đồng với chúng tôi, bạn đồng ý để chúng tôi lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích được mô tả tại điều 3.

Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn đến các quốc gia hoặc khu vực pháp lý không cung cấp cùng mức độ bảo vệ thông tin tương tự như Liên minh Châu u, khi cần cho các mục đích trên. Nếu chúng tôi thực hiện việc truyền thông tin này, chúng tôi sẽ có các biện pháp bảo vệ thích hợp để đảm bảo thông tin cá nhân của bạn được an toàn. Khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của một người khác, bạn xác nhận rằng bạn được chỉ định để thay mặt họ, đồng ý với việc xử lý thông tin cá nhân của họ, bao gồm cả thông tin cá nhân nhạy cảm đồng thời bạn đã thông báo cho họ về danh tính của chúng tôi và các mục đích sử dụng thông tin như nêu trên. Chúng tôi không xử lý thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi mà không có sự chấp thuận rõ ràng của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

Các trang web hoặc dịch vụ của Ekino Vietnam cung cấp có thể liên kết đến các ứng dụng, sản phẩm, dịch vụ hoặc các trang web của bên thứ ba mang lại sự thuận tiện và thông tin cho bạn. Nếu bạn truy cập vào các liên kết đó, bạn sẽ rời khỏi trang web Ekino Vietnam. Ekino Vietnam không kiểm soát các trang web của bên thứ ba hoặc các hoạt động bảo mật của họ, vì nó có thể khác với các điều lệ của Ekino Vietnam. Chúng tôi không xác nhận hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về các trang web của bên thứ ba. Thông tin cá nhân mà bạn chọn cung cấp hoặc được thu thập bởi các bên thứ ba này không nằm trong Chính sách bảo vệ dữ liệu của Ekino Vietnam. Chúng tôi khuyến khích bạn nên xem chính sách bảo mật của bất kỳ trang web nào mà bạn tương tác trước khi cho phép thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi cũng có thể cung cấp các liên kết của các kênh phương tiện truyền thông cho phép bạn chia sẻ thông tin với các mạng xã hội của mình và tương tác với Ekino Vietnam trên các trang phương tiện truyền thông khác nhau. Việc bạn sử dụng các liên kết này, tùy thuộc vào tính năng mà nó có thể dẫn đến việc thu thập hoặc chia sẻ thông tin của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại các chính sách bảo mật và cài đặt trên các trang phương tiện truyền thông khi bạn tương tác để đảm bảo rằng bạn hiểu thông tin có thể được thu thập, sử dụng và chia sẻ bởi các trang web đó.

Nếu bạn đăng tải, nhận xét, thể hiện sự quan tâm hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân, bao gồm cả hình ảnh, lên bất kỳ diễn đàn công cộng, mạng xã hội, blog hoặc diễn đàn nào khác, xin lưu ý rằng bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn gửi đều có thể được đọc, xem, thu thập hoặc được sử dụng bởi những người dùng khác của các diễn đàn này, có thể được sử dụng để liên hệ với bạn, gửi thư rác cho bạn hoặc sử dụng cho những mục đích mà cả bạn và Ekino Vietnam đều không có quyền kiểm soát. Ekino Vietnam không chịu trách nhiệm về thông tin cá nhân mà bạn chọn để gửi trong các diễn đàn này.

9. Quyền bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

Quyền truy cập: Bạn có thể yêu cầu được biết những thông tin cá nhân nào của bạn mà Ekino Vietnam đang lưu trữ. Bạn sẽ được cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình cho dù thông tin đang được lưu trữ tại đâu.

Quyền sửa đổi: Nếu thông tin cá nhân của bạn không chính xác hoặc không đầy đủ, bạn có thể yêu cầu chúng tôi sửa chữa thông tin.

Quyền phản đối: Bạn có quyền phản đối bất cứ lúc nào liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân bởi Ekino Vietnam.

Quyền xóa: Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của mình khi được các luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu cho phép.

Quyền hạn chế sử dụng: Bạn có quyền yêu cầu hạn chế sử dụng thông tin cá nhân của mình theo luật và quy định hiện hành về bảo vệ thông tin.

Quyền sở hữu dữ liệu lưu động: Nếu bạn thỏa các điều kiện của luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu, bạn có quyền nhận một bản sao dữ liệu cá nhân của mình và chuyển dữ liệu này từ Ekino Vietnam sang đơn vị kiểm soát khác.

Bạn cũng có thể yêu cầu chuyển dữ liệu trực tiếp từ Ekino Vietnam sang đơn vị kiểm soát khác nếu cả hai bên đều đáp ứng được về mặt kỹ thuật.

Quyền khiếu nại: Bạn có quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát an toàn thông tin có thẩm quyền.

Tất cả các yêu cầu về các quyền nói trên và bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách bảo vệ dữ liệu này, có thể được gửi đến:

10. Chỉnh sửa Chính sách bảo vệ dữ liệu này

Ekino Vietnam có quyền sửa đổi tuyên bố về quyền riêng tư này khi cần thiết, chẳng hạn như để tuân thủ với các thay đổi của luật pháp, quy định, điều lệ và thủ tục của Ekino Vietnam hoặc các yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ an toàn thông tin.

Trong trường hợp này, Ekino Vietnam sẽ thông báo cho khách hàng và các ứng viên Ekino Vietnam về mọi thay đổi quan trọng trong chính sách này. Ekino Vietnam sẽ công bố các thay đổi và bổ sung trên các trang web của mình.